Rreth nesh

Home Rreth nesh

Rreth nesh

Office of Strategic Solutions është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me seli në qytetin e Vlorës. Aktiviteti kryesor i OSS është ofrimi i një rrjeti të gjatë shërbimesh në drejtim të biznesit dhe individëve. Grupi ynë me një eksperiencë të gjatë ju ofron një shërbim të saktë, të besueshëm dhe profesional për të përmbushur objektivat tuaja financiare.

Shërbimet tona përfshijnë konsulencë financiare, shërbime kontabiliteti, hartim të pasqyrave financiare sipas SKK dhe SNRF, deklarime tatimore, siguracione, ekspertizë dhe auditim mjedisor, projektim dhe zbatim të projekteve inxhinierike, vlerësim të pasurive të paluajtshme (toka bujqësore), dokumentacion për shtetas te huaj, agjenci udhëtimi, makina me qera, shërbime të tjera biznesi.

Siguracione OSS

Pse duhet të zgjidhni OSS?

Aktiviteti kryesor i OSS është ofrimi i një rrjeti të gjatë shërbimesh në drejtim të biznesit dhe individëve.

I saktë

Shoqëria jonë është e aftë që të arrijë targetin e synuar.

I besueshëm

OSS ofron shërbime mjaft të mira në cilësi dhe performancë si : projektim dhe zbatim të projekteve inxhinierike, vlerësim të pasurive të paluajtshme etj.

Profesional

Ekipi ynë ka një eksperiencë të gjatë dhe ata janë profesional në profesionin e tyre.
1000
Satisfied Clients
909
Projects Completed
908
Recognitions
18
Experience

Meet Our Stars

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.